"Жайхун садоси" радиосын онлайн еситиӊ!
Валюталар курслары
  • 1 USD = 10173.4 +0.20
  • 1 EUR = 11411.5 +42.90
  • 1 RUB = 145.97 -1.39

Қоӊыратта районлар аралық АИЖСке диагноз қойыў лабораториясы жумыс алып бармақта

Жер жүзилик ден саўлықты сақлаў шөлкеминиӊ мағлыўматларына қарағанда, дүньяда АИЖС пенен кеселленгенлер саны 34 миллионды қурайды. Бир күнде шама менен 3400 адам АИЖС инфекциясын өзине жуқтырып алмақта.

Бүгин глобал машқалалардыӊ бирине айналған бул кеселлик – адамныӊ иммунитет жетиспеўшилигинен келип шығатуғын созылмалы жуқпалы кеселлик болып есапланып, вирус наўқастыӊ организминде пүткил өмири даўамында сақланып қалады. Инфекция дәслеп жасырын тәризде, бул дәўир бир неше ай, 5-10 жылға, яки оннан да көбирек ўақыт даўам етиўи мүмкин.

Жасырын дәўирде кеселликтиӊ ҳеш қандай белгилери гүзетилмейди. Әйне усы жасырын дәўирде наўқаслар өзлери билмеген ҳалда АИЖС ти басқаларға жуқтырыў қәўпи жүдә жоқары. Кеселликтиӊ раўажланыў процессинде қысқа ўақыт ишинде кескин азып кетиў, дене ыссылығыныӊ тез-тез көтерилиўи, иштиӊ өтиўи, себепсиз узақ созылған жөтел, қәўипли өспелердиӊ раўажланыўы, аўыз бослығы ҳәм түрли ағзалардыӊ жара болыўы сыяқлы клиникалық белгилер байқала баслайды.

Заманагөй медицина қаншелли раўажланғаны менен, ҳәзирги күнде АИЖС пенен кеселленген адамды пүткиллей вирустан емлеўши дәри-дәрмақ жоқ. Буған себеп вирустыӊ жүдә өзгериўшеӊлиги. Ҳәр бир пуқара өзинде гүманлы ҳалатларды сезген жағдайда ықтыярый рәўиште тексериўден өтиўи мүмкин.

Буныӊ ушын Pеспубликамызда АИЖС на қарсы гүресиў орайы ҳәм Қоӊырат районында районлар аралық АИЖСке диагноз қойыў лабораториясы жумыс алып бармақта. Өзбекистан Pеспубликасынын «Адамныӊ иммунитет жетиспеўшилиги вирусы келтирип шығаратуғын кеселликтиӊ (АИЖС инфекциясы) тарқалыўына қарсы гүресиў ҳаққында»ғы Нызамына муўапық, тексериўлер сыр сақланған ҳалда алып барылады. Нәтийже қандай болыўына қарамастан сыр сақланыўына кепиллик берилип, наўқастыӊ жасаў, жумыс ҳәм оқыў орнына, сондай-ақ, әскерий хызмет ҳәм азатлықтан айырыў орынлары бойынша хабар бериў қатаӊ қадаған етиледи.

Ҳәр қандай кеселликти даўалағаннан гөре, оныӊ алдын алған абзал. Саламат турмыс тәризине бойсыныў ҳәр қандай кеселликтиӊ алдын алыўдыӊ еӊ исенимли жолы.

Б.БЕГМУPАТОВА, Қоӊырат районлар аралық АИЖСке тексериў лабораториясы басқарыўшысы.

Жаӊалықларды бөлисиӊ!: